Blijft na vele uitprobeersels werkelijk dienend leiderschap nog altijd uit?

Dan is het nu wellicht tijd voor non-duale leiderschapscoaching.

Voor wie is dit coachingstraject?

Ben jij een directeur of senior manager (10+ jaar ervaring)? Ben jij overtuigd van de bewezen voordelen van dienend leiderschap? Worstel je alleen nog om het te realiseren in het bedrijfsleven? Heb je het reguliere leiderschapsontwikkeling aanbod hiervoor tot dusver als ontoereikend ervaren? Dan is het nu wellicht tijd voor een onconventionele benadering.

Ik richt mij op ervaren leiders met een verlangen naar authentiek en dienend leiderschap. Ik help hen bij het ontdekken van wat ze hiervoor in henzelf nodig hebben. Zodat gedwongen en stressvol leiderschap transformeert naar geïnspireerd en moeiteloos leiderschap. Daarvoor draag ik gedurende het traject stimulansen aan om de gewenste kwaliteiten gerelateerd aan dienend leiderschap in de leider naar boven te krijgen.

Voorwaarden voor mogelijkheid tot deelname:

Je bent ervaren.

Je bent een directeur of senior manager met minimaal 10 jaar een leiderschapservaring.

Je wilt dienend zijn.

Je verlangt naar authentiek, geïnspireerd, moeiteloos en onbaatzuchtig leiderschap.

Je bent ontvankelijk.

Je staat open voor niet-traditionele methoden, zoals het doen van eenvoudig maar effectief zelfonderzoek.

Je bent bereidwillig.

Je bent bereid om ondanks stress, afleidingen en onzekerheden het nodige innerlijke werk te verrichten.

Je bent wat onrustig.

Vertalend in stress, zorgen, frustraties, onvrede, wanhoop, of die onophoudelijke saboterende gedachtestroom.

Je voelt je onvoldaan.

Volgens het boekje zou je gelukkig moeten zijn. Toch mist er gevoelsmatig nog iets. Je voelt je gewoon nog onvoldaan.

Je bent wat zoekende.

Na vele uitprobeersels blijft een structurele oplossing voor je verlangen naar moeiteloos leiderschap nog zoek.

Je zoekt wat anders.

Na het reguliere ontwikkelings-aanbod vrijwel uitgespeeld te hebben, ben je op dit punt toe aan iets totaal anders.

De aanpak van de coaching is:

Op-maat-gemaakt.

Systematisch.

Integraal.

Op-maat-gemaakte aanpak met de 10 non-duale transities

De coaching wordt compleet afgestemd op jouw situatie. We kiezen elke drieweekse-cyclus (8 cycli in totaal) één van de tien non-duale transformaties. De transformatiekeuze vormt de meest veelbelovende ingang naar authentiek en dienend leiderschap.

Verlorenheid

Aanwezigheid

Leiderschapsuitkomst:
authenticiteit

Oorzakelijkheid

Gelijktijdigheid

Leiderschapsuitkomst:
wendbaarheid

Bedrieglijkheid

Helderheid

Leiderschapsuitkomst:
inzichtelijkheid

Maakbaarheid

Moeiteloosheid

Leiderschapsuitkomst:
bevlogenheid

Gebrokenheid

Verbondenheid

Leiderschapsuitkomst:
dienstbaarheid

Vergankelijkheid

Bestendigheid

Leiderschapsuitkomst: duurzaamheid

Verdeeldheid

Evenwichtigheid

Leiderschapsuitkomst:
stabiliteit

Onvoldaanheid

Volmaaktheid

Leiderschapsuitkomst: uitmuntendheid

Nutteloosheid

Wonderlijkheid

Leiderschapsuitkomst:
doelgerichtheid

Rusteloosheid

Vrijheid

Leiderschapsuitkomst:
creativiteit

non-duale drietrapsraket

Systematische aanpak met de non-duale drietrapsraket

De juiste non-duale drietrapsraket lanceert je naar non-duaal leiderschap met authentiek en dienend leiderschap. De non-duale drietrapsraket is een drievoudige en cyclische focus (van 21 dagen) die wordt gehanteerd in de coaching. Het halfjaartraject kent in totaal 8 cycli die we doorlopen. Per cyclus kies je een focus. Een focus m.b.t. jouw voorkeurstransitie, doorbraakmethode en meditatievorm.

Transformatiekeuze

Voor de transformatie bekijken we voor welke non-duale transformatie jij het meest ontvankelijk voor bent. Dit gebruiken we als potentiële ingang naar non-duaal leiderschap. De focus gaat uit naar waar voor jou de meeste acceptatie en minste weerstand op ligt.

Meditatiekeuze

Vervolgens zullen we met een bijpassende meditatievorm jouw ontvankelijkheid omzetten naar complete overgave aan de transformatie. De juiste meditatiekeuze stimuleert de ontwikkeling van de nodige eigenschappen voor dienend leiderschap.

Combinatiekeuze

Het is vaak de combinatie die het verschil maakt tussen wel of geen transformatie. Voor de transformatie bepalen we welke meditatievormen complementair zijn aan jouw primaire meditatiekeuze.

Een integrale aanpak met de non-duale graadmeter.

De non-duale graadmeter is gebaseerd op het uitgangspunt dat het enige dat je in de weg staat van je diepste verlangen, werkelijke ontvankelijkheid is. Non-duale coaching is daarmee in feite ontvankelijkheid-coaching. De graadmeter laat zien hoe in de coaching de nodige ontvankelijkheid wordt gestimuleerd en geactiveerd.

Vanzelfsprekend is het ineffectief om een uitdaging of hulpvraag direct weg te zetten als bijvoorbeeld illusoir of voorbijgaand. Het komen tot een dergelijke conclusie vergt een zeer gedegen aanpak. Hiervoor hebben we de non-duale graadmeter. Dit model geeft weer wanneer welke coachingstijl het meest nuttig zal zijn. Het laat zien welke fases voorwaardelijk zijn aan andere fases. Aan de hand van jouw mate van ontvankelijkheid wordt de meest effectieve stijl door de coach bepaald.

De essentie van non-duaal leiderschap.

Leiderschap is per definitie duaal van karakter. Dit zorgt onvermijdelijk voor innerlijk conflict. Conflict komt bovendien van het Latijnse woord ‘confligere’, dat tegengesteld/duaal betekent. Conflict tast authentiek en dienend leiderschap aan. Maar door jouw leiderschap te omhullen door non-duaal leiderschap, verlies je jezelf niet langer in de complexiteit. Je geeft jouw leiderschap de nodige bedding. Dat zorgt voor moeiteloos, authentiek, geïnspireerd en dienend leiderschap.

Non-duaal leiderschap draait om het in praktijk brengen van:

Dienend leiderschap

Authentiek leiderschap

Betekenisvol leiderschap

Moeiteloos leiderschap

Geïnspireerd leiderschap

Praktische zaken op een rijtje.

Momenteel begeleid ik, Youri Hermes, zelf alle non-duale leiderschapscoaching trajecten. Op de ‘Over mij & jou’-pagina lees je meer over wie ik ben. In onze kennismakingssessie vertel ik je graag kort meer over mezelf en mijn coachingstijl.

Energie:
Het traject vergt de nodige toewijding en bereidheid. De confrontatie met jezelf aangaan is niet bepaald eenvoudig. Dit kan veel energie kosten. Maar zodra je in staat bent om op consistente wijze door je valse zelf heen te prikken, ontstaat er
toegang tot een grenzeloze energiebron. Het is daarmee de beste ruil die er is.

Tijd:
Met betrekking tot tijd ga ik er vanuit dat je, net als mijn andere coachees, druk bent. Je hebt veel verantwoordelijkheden en komt geregeld tijd tekort. Het traject is hier optimaal op ingericht. Zo komen we eens per drie weken samen. Bovendien is onze communicatie tussen de sessies door optimaal efficiënt.

Financieel:
Voor de financiële investering kun je kiezen uit een betaling van €6.600 verdeeld in 2 termijnen, of een eenmalige vooruitbetaling van €5.600 (€1.000 korting). Voor deze investering krijg je 6 maanden hoogwaardige 1:1 begeleiding bestaande uit 8 online samenkomsten en toegang tot tussentijdse persoonlijke ondersteuning.

Ik bied geen losse sessies aan, enkel trajecten. Het traject duurt 6 maanden. De interval tussen de sessies is standaard 3 weken. In totaal komen we dus 8 keer online samen. Dat is exclusief onze klaarstoom-sessie. Elke samenkomst duurt tussen de 45 en 75 minuten. Tussen de sessies door mag je beroep doen op extra online ondersteuning. Zo haal je de maximale waarde uit jouw traject.

De coaching vindt online plaats. Ik heb door de jaren heen gemerkt dat voor mijn type coaching de kwaliteit van coaching op afstand niet ten onder doet aan fysieke coaching. Een meer praktische afweging voor mijn keuze voor locatie-onafhankelijke coaching is omdat het ons beide de nodige flexibiliteit geeft.

 • Je start met de nodige online klaarstoom-sessie (eenmalige sessie)
 • Je neemt in totaal deel aan 8 online coachingsessies (1 uur per 3 weken)
 • Je bericht mij tussen elke samenkomst in met je inzichten (1 keer per 3 weken)
 • Je leest elke cyclus secties uit mijn boek (10 korte secties per 3 weken)
 • Je voert elke werkdag een oefening uit (van gem. 5 tot 10 minuten)
 • Vrijwel direct een afname van stress, zorgen en frustraties
 • Duidelijke inzage in jouw toenemende persoonlijke en werkgerelateerde potentieel als dienend leider om moeiteloos en authentiek te leiden
 • Een wezenlijke verschuiving zonder jouw persoonlijkheid of karakter te veranderen of nieuwe theorieën aan te leren
 • Het vinden van een voor jou passende stijl van dienend leiderschap
 • Het vervullen van betekenisvol werk m.b.v. non-duaal leiderschap
 • Leidinggevende/manager zijn met minimaal 10 jaar aan leiderschapservaring
 • Een sterk verlangen hebben om dienend leiderschap werkelijk te leven
 • De bereidheid tot het doen van eenvoudig maar effectief zelfonderzoek
 • De bereidheid om mij tussen de samenkomsten in te berichten over je voortgang en vanzelfsprekend deel te nemen aan alle online coachingsessies
 • Beschikken over de nodige discipline, doorzettingsvermogen en vastberadenheid om ondanks stress, afleidingen, onzekerheden en frustraties (als weerstand vanuit het ego) het nodige innerlijke werk te verrichten

Interesse in (of vragen over) de coaching?​

Tijdens een oriëntatiegesprek onderzoeken we of een traject passend is. Houd daarmee rekening dat er een een selectiebeleid wordt gehanteerd. Houd er ook rekening mee dat ik geen psycholoog, psychiater of gangbare coach ben. Ik ga je dus niet voorzien van nóg meer concepten of recepten. Ik nodig en daag je slechts uit om vanuit zeer effectief zelfonderzoek de nodige elementen uit jezelf te vissen die jou helpen om moeiteloos, dienend en authentiek leiderschap werkelijk te leven.