Online retraite 'verlichting'

De non-duale uitnodiging naar jouw volmaaktheid

foto-auteur-boek-verlichting-zonder-toeters-en-bellen

De facilitators van de groepsdialoog

Katrijn van Oudheusden en Youri Hermes faciliteren gezamenlijk de online groepsdialoog rond ‘non-dualiteit’. De wekelijkse sessies helpen je te herinneren aan wie je wezenlijk bent: vrij en volmaakt. Beide facilitators zijn auteurs van non-duale boeken, zoals ‘Selfless Leadership’, ‘Beyond Illusion’ en ‘Verlichting zonder toeters en bellen’.

Tijdens de sessies richten we ons samen op fundamentele onderwerpen gericht op de vraag ‘Wie ben ik?‘. Met elkaar de dialoog aangaan vormt op zichzelf het waardevolle zelfonderzoek. Het draagt bij aan het terugvinden van de heelheid en eenheid van je ware essentie. Dit vraagt uiteraard wel de nodige aanwezigheid en ontvankelijkheid van elke deelnemer. Mede daarom geldt er een selectiebeleid.

Wat doen we niet?

Wat doen we wel?

Praktische zaken

Een krachtige focus op zelfonderzoek

Wat deze groepsdialoog uniek maakt, is de focus op intern zelfonderzoek in plaats van op het extern bestuderen van de geest. Deze krachtige benadering maakt het opdoen van psychologische, filosofische of spirituele kennis geheel overbodig. Er wordt ruim aandacht gestoken in het creëren van een veilige omgeving waarin onderling vertrouwen voorop staat. De sessies voelen aan alsof je een nuchter, simpel en ontspannen gesprek voert met je vrienden.

De wekelijkse bijeenkomsten zijn er primair op gericht om te voorkomen dat je terugvalt in de waan van de dag en de sleur van het leven. Als voor jou de tijd rijp is om uit je oude stramien liefdevol en stapsgewijs los te breken, dan is deze online retraite op je lijf geschreven.

Q&A

We zullen geen discussies voeren. We gaan geen situaties analyseren. We gaan zelfs niet ervaringen uitwisselen. Maar wat doen we dan wel? We zullen de dialoog met elkaar aangaan. Het doel is niet om gehoord of gezien te worden, maar om ons open te stellen om samen te verbinden en met elkaar te verenigen. Hiervoor zullen we herhaaldelijk zinvolle vragen onderzoeken die een licht werpen op wie wij in essentie zijn.

Wie zegt dat zelfonderzoek niet gezamenlijk kan worden uitgevoerd? Wij geloven dat samen de dialoog aangaan je zelfonderzoek bekrachtigt.

Als deelnemer ontstaat tijdens de sessies het potentieel om een verbonden staat van zijn waar te nemen. Mits je je hieraan overgeeft, voelt het alsof je een gesprek voert met jezelf, gezien jij de ander bent en de ander jou is. Dit is de non-duale realiteit.

Kortom is de dialoog dus geen conversatie tussen individuen, maar een verbonden en meditatieve samenkomst in waarheid.

Katrijn van Oudheusden en Youri Hermes zullen de bijeenkomsten faciliteren. Zij richten zich op het normaliseren van non-dualiteit, zonder daarbij afbreuk te doen aan de onbekende en dynamische aard. Ze doen dit via de weg van coachen, schrijven en evenementen organiseren rondom non-dualiteit.

Neem contact op met Katrijn of Youri (via LinkedIn of deze pagina) om meer te weten over de retraite, of om je hier gelijk voor aan te melden.

Vanzelfsprekend geldt dat hoe meer interventies er zijn, hoe gecontroleerder het wordt. De facilitators richten zich primair op dat de sessies minimaal worden aangetast door de geest. Daarbij voorzien zij de groep van betekenisvolle vragen om samen nader te onderzoeken. Hiervoor gebruiken zij onder meer hun boeken als inspiratiebron.

De maximale groepsgrootte is 8 personen. De ervaring leert ons dat het eenvoudiger is om een veilige omgeving te creëren in een kleinere groep. Bovendien zorgt dit aantal voor de gelegenheid om als deelnemer voldoende aan bod te kunnen komen tijdens de sessies.

Slechts een ontvankelijke geest, dat is alles. Het is niet nodig om in bezit te zijn van de boeken van de facilitators. Verder is het ook niet nodig om kennis te hebben over non-dualiteit. Het is genoeg wanneer de vraag ‘Wie ben ik?’ je voldoende aanwakkert.

Ben jij toe aan een betekenisvolle 'deep dive' naar je inherente volmaaktheid?